article image Politiek © ANP

Dit zijn de belangrijkste punten uit de troonrede

Auteur
Datum: 19/09 14:22

Bestaanszekerheid 'permanente opdracht'

Koning Willem-Alexander hield vandaag zijn tiende troonrede. Hij opende met een terugblik op zijn koningschap. De koning kreeg onder meer te maken met de coronacrisis en de ramp met MH17. ‘’Tien jaar geleden mocht ik voor het eerst de troonrede uitspreken. Tien jaar waarop ik dankbaar terugkijk. Sommige momenten waren omringd van trouw en verdriet, zoals de MH17-aanslag. Andere momenten waren er heling en verbondenheid. Het zijn dit soort momenten die voor altijd deel zullen uitmaken van onze geschiedenis.’’

Bestaanszekerheid 

In de troonrede was veel aandacht voor de bestaanszekerheid van de Nederlandse burgers. De koning benadrukte dat het ‘’maatschappelijke weefsel dat de samenleving bij elkaar houdt’’ bescherming verdient. ‘’Wie van buiten naar de Nederlandse samenleving kijkt ziet een krachtig land. Maar bestaanszekerheid is ook hier niet voor iedereen vanzelfsprekend, zei hij. ‘’Er is nog altijd discriminatie. Daar moeten we samen aan werken.’’

Klimaat en stikstof 

Ook onderstreepte de koning het belang van ambitieus klimaatbeleid. ‘’Extremere weersomstandigheden en hoge energieprijzen onderstrepen het belang van een ambitieus klimaatbeleid dat steunt op een breed maatschappelijk draagvlak. In deze kabinetsperiode is een verandering in gang gezet, met subsidieregelingen voor isolatie, zonnepanelen, warmtepompen en andere maatregelen om burgers en bedrijven te helpen bij het maken van duurzame keuzes.’’

Het kabinet blijft zich inzetten voor voortgang op het stikstofdossier, benadrukte de koning. ‘’Van meet af aan is duidelijk dat het stikstof- en natuurbeleid samen moet gaan met toekomstperspectief en duidelijkheid voor de landbouw. Zeker voor jonge boeren die willen bouwen aan een duurzame toekomst. Voor hen maakt het kabinet volgend jaar geld vrij voor steun bij bedrijfsopvolging. Ook de biologische sector krijgt extra ondersteuning.’’

Ouderen en jeugdzorg 

Ook sprak de koning zich uit over goede zorg voor jong en oud. ‘’De onlangs gesloten zorgakkoorden moeten leiden tot goede en toegankelijke zorg voor toekomstige generaties’’, zei hij. ‘’Voor ouderen moet gewerkt worden aan goede woonvoorzieningen en zorg. Mantelzorgers moeten worden ondersteund. Het nationaal preventieakkoord moet ertoe leiden dat mensen gezonder gaan leven.’’

‘’Er komen ook hervormingen in de jeugdzorg, zodat jongeren sneller geholpen kunnen worden’’, zei de koning. ‘’Jongeren kampen steeds vaker met mentale problemen. Er moet ook meer aandacht komen voor prestatiedruk op scholen.''

Langs de route van de Glazen Koets hadden zich ook demonstranten verzameld.

Zeker even checken

Zeker even checken

Reacties

Reacties

Personen