article image Politiek

Eerste Kamer stemt in met komst bindend correctief referendum

Auteur
Auteur: Rowan Geleijnse
Datum: 10/10 15:30

Nu nog tweede stemronde

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer dinsdag ingestemd met de invoer van een bindend correctief referendum. Dat betekent nog niet dat het referendum er ook gaat komen. Het gaat om een grondwetswijziging, dus daarover zal nog een keer moeten worden gestemd in de Tweede en Eerste Kamer. Voor die stemming is een tweederde meerderheid in beide Kamers nodig.

Het correctief bindend referendum houdt in dat het volk, als ze het oneens is met een genomen besluit, een stem mag uitspreken waar de regering zich aan moet houden. Voorheen bestond er een raadgevend referendum, waarvan de regering de uitslag naast zich neer kon leggen. Dit gebeurde ook. Bij referenda over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne en de 'sleepwet' besloot de regering de uitkomsten niet te volgen. Het raadgevend referendum werd in 2018 afgeschaft.

Het huidige voorstel voor een bindend referendum komt van de SP. Er is veel steun bij andere politieke partijen, maar over bepaalde aspecten zijn de partijen het niet eens. De opkomstdrempel bijvoorbeeld: hoe hoog moet de opkomst voor het referendum zijn voor een bindende uitslag? Over die vraag zal de komende maanden nog veel worden gedebatteerd. In 1996 en 2017 sneuvelden al pogingen om een bindend referendum in te voeren.

Zeker even checken

Zeker even checken

Reacties

Reacties

Personen